Richard

Richard arbetar som tjänstedesigncoach i Helsingborgs stad.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:

Jag har jobbat som tjänstedesigncoach i Helsingborgs stad i sex månader.

Jag valde mitt yrke på grund av:

Jag jobbar som tjänstedesigncoach i staden för att det är så jag vill göra skillnad. Jobbet passar även min personlighet och mina intressen väldigt väl.

Jag har följande utbildning:

Jag har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet, ett diplom i design thinking som jag tog i Berlin, och nyligen så avslutade jag min masterutbildning i kreativ hållbarhet som jag läste i Helsingfors.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:

Det finns nog ingen renodlad utbildning för yrket men man behöver ha erfarenhet av kommunikation, någon form av kreativitet eller innovation och förändringsledning – att jobba med organisationer som omvandlas på något sätt.

Detta är fördelarna med mitt yrke:

Det finns väldigt många fördelar med mitt yrke som tjänstedesigncoach, framförallt är det väldigt kul. Jag får möjligheten att jobba i ett team med väldigt olika kompetenser och karaktärer. Jag lär mig hela tiden i mitt jobb eftersom det är väldigt omväxlande och varierande uppgifter, vilket är fantastiskt. Framförallt så får jag chansen att utmana mina kollegor i hela staden på olika sätt, att bjuda in dem att testa nya saker som de kanske inte gjort förut.

Detta är nackdelarna med mitt yrke:

Den största nackdelen är att det inte finns ett facit. Det finns ingen som kan säga om man gjort rätt eller fel utan allting måste testas och vi lär oss ständigt i processen. Ibland kan det också kännas överväldigande eftersom det finns så mycket potential hos alla kollegor och så många möjliga förändringar men min arbetstid är begränsad.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

En vanlig dag är jag med och faciliterar möten och processer, jag är med som coach och hjälper till med det kreativa flödet i olika grupper. Jag jobbar också med att utveckla och testa arbetsmetoder, både i mitt eget team och för hela staden. Vi tar fram nya sätt och verktyg att jobba mer innovativt i processer. Jag jobbar även på ett strategiskt plan med att utforska hur Helsingborgs stad kan jobba mer innovativt och hur det kan fungera ännu bättre än vad det redan gör.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:

Det finns många utvecklingsmöjligheter. Jag får utforma min egen roll i den riktningen jag vill och det kontinuerliga lärandet i min yrkesroll gör att jag hela tiden kommer in på nya utmaningar. Jag har friheten att ta mig an det jag känner att jag behöver utveckla.

Övrigt om mitt yrke och arbetsplats:

Jag rekommenderar Helsingborgs stad som arbetsgivare eftersom man får jobba med roliga, ambitiösa och smarta kollegor. Som anställd i Helsingborgs stad får jag mycket frihet och förtroende i min yrkesroll. Jag får även uppleva ett progressivt ledarskap där ledare testar nya saker och vågar släppa loss. Jag jobbar i staden för att det är så jag vill vara med och bygga en bättre framtid och engagera mig i samhällets utveckling.

Det är roligt att staden vågar, satsar och testar nya saker. Dessutom får jag alltid support för det jag vill göra. Det finns alltid medarbetare att vända sig till inom staden om jag behöver hjälp med något, det fungerar som ett nätverk helt enkelt. Sedan finns det alltid förbättringspotential i vissa processer och system, men det är precis det som jag är här för att ändra på.

För att trivas som tjänstedesigncoach behöver man vara nyfiken, ha ett starkt engagemang och vara närvarande. Självklart behöver man ha en positiv inställning till förändringar. Yrkesrollen kräver också att man är en handlingsinriktad person som gillar att improvisera. För mig är det viktigt att jag är optimistisk, för jag stöter ofta på en del situationer där det kan vara trögt att driva förändring.