Richard

Richard arbetar som tjänstedesigncoach i Helsingborgs stad.

Hur länge har du jobbat som tjänstedesigncoach?
– Jag har jobbat som tjänstedesigncoach i Helsingborgs stad i ett och ett halvt år.

Varför valde du det här yrket?
– Jag jobbar som tjänstedesigncoach i staden för att det är så jag vill bidra till ett bättre samhälle. Jobbet passar även min personlighet och mina intressen väldigt väl.

Vad har du för utbildning?
– Jag har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet, ett diplom i design thinking som jag tog i Berlin, och 2016 avslutade jag min masterutbildning i kreativ hållbarhet som jag läste i Helsingfors.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Det finns ingen exakt utbildning för som motsvarar mitt yrke men man behöver ha erfarenhet av kommunikation, någon form av kreativitet eller design och förändringsledning – att jobba med organisationer som omvandlas på något sätt. Jag tror att det bästa att studera för att förbereda sig är en kombination av tjänstedesign och ledarskap.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Det finns väldigt många fördelar med mitt yrke som tjänstedesigncoach. Framförallt är det väldigt kul! Jag jobbar i ett team med väldigt olika kompetenser och karaktärer. Vi förenas av att vi alla vill hjälpa våra kollegor att skapa mer nytta och värde för helsingborgare. Jag lär mig hela tiden i mitt jobb eftersom jag varje dag gör olika saker tillsammans med olika människor. Det är fantastiskt. En av de bästa sakerna med mitt jobb är att jag får utmana mina kollegor i hela staden på olika sätt och följa med när de testar nya saker som de kanske inte gjort förut.

Vad har du för utmaningar?
– Den största utmaningen är att det inte finns något facit. Jag har ett uppdrag och det är upp till mig att hitta det bästa sättet att lösa det. Det finns ingen som kan säga om jag gör rätt eller fel utan allting måste testas och många gånger misslyckas jag. Men jag lär mig hela tiden och det hjälper mig att hålla modet uppe. Ibland känner jag mig också överväldigad eftersom det finns så mycket potential hos alla kollegor men min arbetstid är begränsad. Det är svårt för mig att välja vad jag ska göra för att åstadkomma så stor förändringseffekt som möjligt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Det är svårt att säga. På samma dag kan jag gå från att spela in en utbildningsfilm med kollegor till att göra intervjuer med helsingborgare om e-tjänster. Men oftast jobbar jag med förbereda och följa upp tjänstedesignprojekt och utbildningar. Själva coachandet där jag håller workshoppar eller gör fältarbete med kollegor är faktiskt en mindre del. Jag jobbar också med att utveckla och testa arbetsmetoder, både i mitt eget team och för hela staden. Även om jag är taktisk och alltid vill få saker att hända så hjälper jag ibland kollegor som arbetar strategiskt med att utforska hur Helsingborgs stad ska arbeta annorlunda i framtiden och hur vi får den förändringen att hända.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Jag har många utvecklingsmöjligheter. Mitt uppdrag uppdaterar jag själv löpande tillsammans med mitt team och min chef. Det kontinuerliga lärandet i min roll gör att jag hela tiden kommer in på nya utmaningar. Jag har friheten att ta mig an det jag känner att jag behöver utveckla.

Finns det något mer du vill berätta?
– Jag rekommenderar Helsingborgs stad som arbetsgivare eftersom jag har så många roliga, ambitiösa och smarta kollegor här. Som anställd i Helsingborgs stad får jag mycket frihet och förtroende i min yrkesroll. Jag får även uppleva ett progressivt ledarskap där ledare testar nya saker och vågar släppa loss. Jag jobbar i staden för att det är så jag vill vara med och bygga en bättre framtid och engagera mig i samhällets utveckling.

Det är roligt att staden vågar, satsar och testar nya saker. Dessutom får jag alltid support för det jag vill göra. Det finns alltid medarbetare att vända sig till inom staden om jag behöver hjälp med något, det fungerar som ett nätverk helt enkelt. Sedan går det alltid att våra processer och system så att vi levererar mer värde för helsingborgare. Det är precis det som jag är här för att jobba med.