Tommy

Tommy är förändringsledare på CurioCity Idéutveckling och innovation.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke:

Fem månader.

Jag valde mitt yrke på grund av:

Jag ville jobba med förändringsarbeten i kommunala sammanhang.

Jag har följande utbildning:

Jag har lite blandad utbildningsbakgrund. Jag har bland annat en magisterexamen i kultur- och medieproduktion och en lärarutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke:

Det finns ingen specifik utbildning vad jag vet utan det handlar mer om meriter och i min yrkesroll är det nog rätt bra om man har en blandad bakgrund med olika erfarenheter. Men det är nog en fördel om man har erfarenhet av att jobba med utveckling, projektledning och produktion.

Detta är fördelarna med mitt yrke:

Fördelarna är att jag får jobba stadsövergripande i alla förvaltningar. Jag har alltid varit intresserad av utveckling i organisationer.

Detta är utmaningarna med mitt yrke:

De är nog samma som fördelarna, det är mycket att ha koll på när man jobbar stadsövergripande.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag:

Jag jobbar särskilt mycket med ett projekt som heter Idéslussen. En vanlig arbetsdag kan jag därför ha ett möte med en kollega som har en idé som den vill utveckla i organisationen. I mötet utvecklar vi idén och planerar hur kollegan på ett smart och enkelt sätt kan gå från idé till test för att kunna visa på värdet som idén skapar. Eftersom ett av målen med det vi gör är att fler inom staden skall veta vad som pågår och inspireras av utvecklingsarbetet är storytelling viktigt. Därför redigerar jag kanske ett videoklipp eller en radiopodd under dagen med material där jag intervjuat kollegor som utvecklar idéer, som jag sedan publicerar på något av stadens sociala medier. Innan dagen är slut har jag hunnit träffa en grupp kollegor på någon av stadens alla arbetsplatser för att ha en infoträff kring idéslussen eller göra en workshop kring idéutveckling och innovationsarbete.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är:

Vi jobbar ju med utveckling, vår avdelning heter ”Curiocity – idéutveckling och innovation” så det är vad vi jobbar med ständigt – att möjliggöra och stötta initiativ till att tänka nytt!