Lämna ditt avfall här

Du kan lämna ditt avfall på Helsingborgs återvinningscentral. Adressen är Välavägen 222. Du kan också lämna avfall på de återvinningsstationer och de miljöbodar som finns på olika platser.

På NSR:s webbplats finns information om återvinningscentralens öppettider med mera.

Här ligger återvinningscentralen

Andra sätt att återvinna

I stället för att slänga saker kan du lämna det till en loppis. På så sätt bidrar vi alla till att minska mängden avfall och gör en insats för miljön.