Helsingborg får fem nya återvinningsstationer

I juni får Helsingborg fem nya återvinningsstationer. En återvinningsstation vardera kommer etableras i områdena Kattarp, Vallåkra, Västergård, Hasslarp och Rydebäck. Etableringarna är ett resultat av samarbete mellan Helsingborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för dig som bor i närheten och ger dig möjlighet att lämna dina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Det bidrar till att vi aktivt sparar på jordens resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

Helsingborgs stad har tagit fram förslag på platser och FTI har under våren sökt bygglov. Fem stationer är nu redo att ställas ut, vilket sker i början av juni.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats finns mer information om återvinningsstationer och hur du hittar till dem.