Ny avfallstaxa från 1 april 2019 – så kan du påverka den

Från 1 april 2019 gäller en ny avfallstaxa för Helsingborg. För att få så låg kostnad som möjligt lönar det sig att sortera sitt avfall väl.

För dig som bor i villa

För villaägare som abonnerar på två fyrfackskärl som töms varannan vecka respektive en gång i månaden minskar kostnaden. Om du vill fått ditt fyrfackskärl tömt oftare ökar däremot kostnaden eftersom det leder till fler transporter som påverkar miljön negativt. Istället för tätare tömning rekommenderas då att du väljer till ett extra kärl.

De kunder som väljer att fortsätta med sitt tvåfackskärl kommer att få en ökad kostnad. Plockanalyser visar nämligen att den som har tvåfackskärl generellt sett är sämre på att sortera sitt avfall.

För dig som bor i en flerfamiljsfastighet

För dig som hyr din bostad i en flerfamiljsfastighet ingår oftast renhållningen i hyran, men om du vill hjälpa din fastighetsägare minska kostnaderna är tipset att hålla snyggt i soputrymmet och sortera bättre – i synnerhet matavfallet. Här sänks taxan på matavfallskärl eftersom matavfall är en viktig resurs att ta vara på.

Vidare höjs avgiften kraftigt på överfulla kärl, eftersom dessa är både ett miljö- och arbetsmiljöproblem med bland annat extra transporter som följd. Konstant överfulla kärl indikerar att kunden egentligen behöver välja ett annat abonnemang.

Lösningar som är bra för miljön och arbetsmiljön gynnas

Sammanfattningsvis gynnas lösningar som är bra ur miljö – och arbetsmiljöperspektiv ekonomiskt, medan taxan för andra abonnemang och tjänster höjs.

På NSR:s webbplats hittar du avfallstaxan för Helsingborgs stad.