Renhållningsordning med avfallsplan

Det finns två dokument som styr hur vi inom Helsingborgs stad måste arbeta med renhållningen. Det är renhållningsordningen med den tillhörande avfallsplanen.

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för renhållningen om till exempel sortering och hämtningsintervall. Avfallsplanen är kommunens strategiska planering för avfallshanteringen och hur mängden avfall ska minska.