Hur tycker du att ska avfall hanteras i framtiden?

Hur tycker du att ska avfall hanteras i framtiden?

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Förslaget är nu ute för samråd och till och med 31 mars 2019 kan du lämna dina synpunkter till NSR.

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med den nya gemensamma avfallsplanen ökar möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta mer skärpta mål tillsammans för ökad effekt.

Vad tycker du om förslaget?

Förslaget till regional avfallsplan är nu ute för samråd och du kan lämna synpunkter på det till och med 31 mars 2019.

Förslaget till regional avfallsplan finns på nsr.se.

Där finns också ett formulär där du kan lämna synpunkter. Du kan också skicka dina skriftliga synpunkter senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se.

Du kan även ta del av det utställda förslaget i stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, mellan klockan 8:00 och 16:30. Måndag 4 mars 15:00-16:30 finns representanter från NSR på plats om du har frågor eller vill prata om förslaget.

Arbetet med Helsingborgs renhållningsordning startar i höst

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. För de andra kommunerna som är med i arbetet med den regionala avfallsplanerna finns även förslag till en ny renhållningsordning. Arbetet med Helsingborgs nya renhållningsordning startar i höst.