Renhållningsordning

Renhållningsordningen är stadens dokument som styr hur avfallshanteringen ska skötas. Som bilaga till renhållningsordningen följer avfallsplanen.

I renhållningsordningen finns den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och vilka möjligheter till dispens som finns. Bestämmelserna rör både staden som organisation och dig som fastighetsägare.

Den befintliga renhållningsordningen började gälla 1 juli 2016 och gäller tills kommunfullmäktige beslutat om en ny.

Du kan ladda ner renhållningsordningen på NSR:s webbplats.