5. Du genomför de planerade åtgärderna

Du genomför de planerade åtgärderna.