Hur vet jag om huset jag är på väg att köpa innehåller radon?

Miljönämnden samlar alla uppgifter om radonmätningar i ett register. Uppgifterna är offentliga och kan vara värdefulla för dig som husspekulant. Om du vill veta om det har gjorts någon mätning på en viss adress eller fastighet i Helsingborg, vänd dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.