Hur vet jag om min bostad innehåller radon?

Att mäta är det enda sättet att få reda på om din bostad innehåller radon. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du mäta vart femte år.

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC om du vill mäta radon i din bostad. Detta är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat. Klicka här för att komma till en lista över ackrediterade laboratorier.