Vad gäller för mig som fastighetsägare?

I samband med din energideklaration ska du också redovisa eventuella radonmätningar till Boverket. På Boverkets webbplats finns information om energideklarationer.

Mät gärna radonhalten i några stycken lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Fördela mätningarna så här:

  • Mät i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns källare under bostaden.
  • Högre upp i huset bör det mätas i minst en lägenhet per våning.
  • Högst upp i huset bör radonhalten mätas i minst 20 procent av lägenheterna.
  • Mätningar bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten. Markradon kan nämligen ta sig upp genom sådana utrymmen.

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC. Detta är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat.

Klicka här för att komma till en sammanställning av ackrediterade laboratorier.