Så handlägger vi ditt ärende

Du skickar in en anmälan till miljöförvaltningen. Men vad händer sedan? Läs om hur vi går vidare med ditt ärende.

  1. Du har gjort det du kan för att själv rätta till den störning som du upplever i din bostad.
  2. Du har pratat med dina grannar om det till exempel är buller från deras lägenhet du störs av. Om det gäller problem i lägenheten har du vänt dig till din hyresvärd.
  3. Din hyresvärd har inte utrett eller åtgärdat problemet tillräckligt och du har gjort en anmälan till oss i stadens e-tjänst.
  4. Vi kommer då att ta hand om din anmälan. Vanligtvis går det till så här:

1. Anmälan kommer in

Anmälan kommer in till en handläggare på miljöförvaltningen, som i sin tur informerar hyresvärden.

2. Hyresvärden redovisar

Hyresvärden får tre veckor på sig att utreda anmälan och att redovisa för miljöförvaltningen vilka åtgärder som gjorts.

3. Redovisningen är fullständig

Om redovisningen visar att klagomålet är noga utrett eller åtgärdat och det inte finns någon olägenhet för människors hälsa, avslutas ärendet.

4. Redovisningen är ofullständig

Om hyresvärdens redovisning inte är fullständig eller om den som klagar upplever att störningen är kvar, blir hyresvärden återigen kontaktad för att komplettera utredningen.

Miljöförvaltningen kan också göra ett besök på plats för att bedöma om störningen är en olägenhet eller inte. Om så inte är fallet avslutas ärendet, i annat fall drivs det vidare.

Avgifter

I de fall då klagomålet inte redan från början är uppenbart obefogat tar vi ut en timavgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften är för närvarande 1090 kronor i timmen och ska betalas av den som har ansvar för att åtgärda störningen.