Kungörelse bygglovsärenden 180711

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad har mottagit nedanstående ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

Ansökningarna innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller byggnation utanför detaljplanelagt område. Därför ger vi dig som är berörd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan boende att lämna in synpunkter på ärendena.

Handlingarna till ärendena hittar du här.

Helsingborg kontaktcenter

Stortorget 17, Helsingborg
Måndag–torsdag 07:00–19:00
Fredag 07:00–17:00
Lördag 10:00–15:00

Synpunkter senast 25 juli

Berörda sakägare är välkomna att lämna eventuella synpunkter senast 25 juli 2018. Det ska framgå vem som lämnar synpunkten och varför, samt fastighet och/eller adress. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Aktuella ärenden

MAGASINET 6, Båthusgatan 9

Ombyggnad av kontor

LIATORP 17, Lilla Halalid 2

Nybyggnad av komplementbyggnad

ALMA 1, Varbergsgatan 6

Fasadändring av flerbostadshus

ALMA 2, Varbergsgatan 8

Fasadändring av flerbostadshus

AGNES 2, Varbergsgatan 12

Fasadändring av flerbostadshus

AGNES 1, Varbergsgatan 10

Fasadändring av flerbostadshus

KAVALLERISTEN 10, Bergavägen 1B

Tillbyggnad av verkstadsbyggnad

BALGRIPEN 3, Kullvägen 125

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av matbod

ROSA 2, Tyringegatan 228-292

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus

ROSENKNOPPEN 32, Industrigatan 25

Ändrad användning av butik till kontor

SVARVEN 11, Bagaregatan / Norra Stenbocksgatan / Vapnögatan / Hjälmhultsgatan

Nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggning av parkering