Energisnålt byggande kan premieras

Du som bygger energisnålt har möjlighet att ansöka om en miljöpremie när huset är klart. En förutsättning är att du ansökt om bygglov efter 1 juli 2015 och att du fått energiklass A enligt de energikrav som gällde då du fick ditt startbesked.

För att uppmuntra till energisnålt byggande har stadsbyggnadsnämnden beslutat att inrätta en miljöpremie för den som bygger energisnålt. Det är ett försök på tre år och det finns pengar avsatta för motsvarande en miljöpremie för 15 bostadshus.

Krav för att kunna ansöka om miljöpremie på 25 000 kronor

  • ditt hus får energiklass A enligt de energikrav som gällde då du fick ditt startbesked.
  • din ansökan om bygglov kom in efter 1 juli 2015.

Det här gäller för miljöpremien

  • Stadsbyggnadsförvaltningen avsätter pengar motsvarande en miljöpremie för 15 bostadshus under en treårig försöksperiod.
  • En förutsättning för att du ska kunna få en miljöpremie är att det finns kvar pengar i potten ovan den dag din ansökan om miljöpremie kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Det är inlämningsdatum för komplett ansökan om miljöpremien inklusive energideklaration som styr turordningen för hur premien betalas ut.

Så ansöker du om miljöpremie

En energideklaration ska upprättas inom två år från det att bostadshuset tas i bruk. Den görs av en certifierad energiexpert. På Boverkets webbplats kan du söka efter energiexperter. När du har fått din energideklaration skickar du in en kopia av den till stadsbyggnadsförvaltningen och ansöker om att få miljöpremien.