Bygglov till sommaren?

Bygglov till sommaren?

Har du planer på att bygga till, om eller ut i sommar? Då är du inte ensam. Många passar på att förverkliga sina byggplaner under sommarsemestern. Det första du behöver göra är att kolla om det du planerar att bygga är bygglovs- eller anmälningspliktigt. Behöver du bygglov eller göra en anmälan så ansök i god tid för att inte riskera att ditt bygge blir försenat.

Du behöver nästan alltid bygglov om du vill bygga om, ut eller till på din tomt. Det gäller allt från tillbyggnader och inglasade uterum till carportar och garage. Vill du träffa någon på bygglovsenheten för ett första möte innan du sätter igång med din ansökan? Då kan du enkelt boka ett besök här. Vet du redan hur du söker bygglov och vilka handlingar du behöver kan du klicka dig vidare till våra e-tjänster och blanketter för bygglov.

Bygglov för uterum, carport, plank eller mur

Är du en av många som vill bygga ett uterum, en carport, ett plank eller en mur inför sommaren? Det finns detaljplaner, lagar och förordningar som styr om och när du behöver ansöka om bygglov och hur du får bygga. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns lättnader i bygglovskraven när det gäller fristående friggebodar, skärmtak samt plank och mur intill huvudbyggnaden. Du kan läsa mer om vad som gäller här eller prova vår e-tjänst för mur och plank.

Bor du i ett en- och tvåbostadshus kan du eventuellt göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter eller bygga en fristående komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov. Du behöver dock göra en anmälan, skicka in ritningar och invänta startbesked. Läs gärna mer här om bygglovsbefriad tillbyggnad och komplementbyggnad.

Tänk på att om du vill ändra din fasad eller byta tak kan du också behöva söka bygglov. Ändrar du från en kulör till en annan eller byter material är det oftast bygglovspliktigt. Använder du samma material som tidigare och/eller bara ändrar nyansen på kulören behöver du för det mesta inte söka bygglov. Är du osäker så kontakta oss på bygglovsenheten så hjälper vi gärna dig.