Får jag lov att bygga om, till eller ut?

Får jag lov att bygga om, till eller ut?

Har du planer på att bygga till, om eller ut ditt hus i sommar? Då är du är inte ensam. Många passar på att bygga om, eller till under sommarsemestern. Kolla först om du behöver bygglov och ansök i god tid för att inte riskera att ditt bygge blir försenat.

Boka ett första möte med någon på bygglov

Du behöver nästan alltid bygglov om du vill bygga om eller till på din tomt. Det gäller allt från tillbyggnader och inglasade uterum till carportar och garage. Vill du träffa någon på bygglovsenheten för ett första möte innan du sätter igång med din ansökan? Då kan du boka ett besök här eller klicka dig vidare till våra e-tjänster och blanketter för bygglov.

Bygglov för uterum, carport, plank eller mur

Är du en av de många som vill bygga ett uterum, en carport eller ett plank eller en mur inför sommaren? Det finns detaljplaner, lagar och förordningar som styr om och när du behöver ansöka om bygglov och hur du får bygga. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns en lättnad i bygglovskraven när det gäller fristående friggebodar, skärmtak samt plank och mur intill huvudbyggnaden. Du kan läsa om vad som gäller här eller prova vår e-tjänst för mur och plank.

Bor du i ett en- och tvåbostadshus kan du göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter. Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan, skicka in ritningar och invänta startbesked.

Tänk på att en bostadsrättsföreningsbyggnader räknas som flerbostadshus och för dessa fastigheter finns inte denna bygglovsbefrielse, inte ens om du bor i ett radhus.

Att sätta väggar och glaspartier under ett skärmtak kräver dock alltid bygglov, även om skärmtaket från början var bygglovsbefriat.

Tänk på att om du vill ändra din fasad eller byta tak kan du behöva söka bygglov för detta. Ändrar du från en kulör till en annan eller byter material är det bygglovspliktigt. Använder du samma material som tidigare och/eller bara ändrar nyansen på kulören behöver du inte söka bygglov.