Beställa kart- och ritningsunderlag

Du behöver lämna in olika typer av kart- och ritningsunderlag med din bygglovsansökan. Här beskriver vi vilka typer av ritningar och kartor du kan behöva och hur du beställer dem.

Planritningar och fasadritningar

En planritning är en ritning över hur ett våningsplan är uppdelat i rum och utrymmen. Fasadritningar visar hur byggnaden ser ut utifrån från alla fyra väderstreck.

Det kan finnas äldre ritningar på ditt hus i vårt bygglovsarkiv. Du kan beställa äldre ritningar från Bygglovsarkivet.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten och byggnaderna ovanifrån. Situationsplanen ska baseras på ett aktuellt utdrag ur stadens kartor. Läs mer om hur du beställer ett kartutdrag.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastigheten tillsammans med gällande planbestämmelser, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder. Läs mer om hur du beställer en nybyggnadskarta här.