Vad innebär lagändringen innan startbeskedet?

Svar: Innan vi utfärdar startbesked ska en kontrollpunkt i kontrollplanen läggas till för att säkerställa att verifieringen av byggnadens specifika energianvändning genomförs genom beräkning eller mätning enligt BBR 24 och BEN.