När får jag mitt slutliga slutbesked?

Svar:

  • Om verifiering av byggnadens specifika energianvändning genomförs genom beräkning enligt BBR 24 och BEN kan vi utfärda ett slutligt slutbesked i samband med slutsamrådet.
  • Om verifiering av byggnadens specifika energianvändning genomförs genom mätning enligt BBR 24 och BEN får du ett tillfälligt (interimistiskt) slutbesked i samband med slutsamrådet så att du kan börja använda din byggnad. Efter ett år, men innan två, ska du verifiera byggnadens specifika energianvändning genom en mätning. Du kan samordna mätningen med energideklarationen av byggnaden. Om mätningen är godkänns kan vi utfärda ett slutligt slutbesked.