Vad innebär lagändringen innan slutbeskedet?

Svar: Innan vi kan utfärda slutligt slutbesked ska verifiering av byggnadens specifika energianvändning genomföras genom beräkning eller mätning enligt BBR 24 och BEN göras och redovisas för stadsbyggnadsförvaltningen.