Vems ansvar är det att lagändringen följs?

Svar: Det är byggherren eller du som har sökt bygglov som har ansvaret för att aktuella bestämmelser följs, och denne kan behöva anlita konsulter för att göra beräkningar eller mätningar.