Ingrepp i bärande konstruktioner och installation av eldstad

  • Du behöver inte söka bygglov. Du ska istället fylla i en blankett för anmälan och skicka in till stadsbyggnadsförvaltningen för de åtgärder där du gör ingrepp i bärande konstruktioner, gör en väsentlig ändring av eller installerar en ny eldstad/ rökkanal. Du skall bifoga konstruktionsritningar vid ingrepp i konstruktioner och vid anmälan om eldstad bifogar du en fasad- och en planritning där skorsten och eldstadens placering framgår. Handlingarna skall vara fackmässigt utförda.
  • Vid komplicerade konstruktioner kan du behöva en kontrollansvarig.
  • Innan du får börja bygga/installera måste först stadsbyggnadsförvaltningen utfärda ett startbesked.
  • När byggnationen/installationen är klar får du inte börja använda den innan du har fått slutbesked. För att få slutbeskedet ska du lämna intyg om att byggnadsåtgärden/ installationen är avslutad och att arbetet har följt kontrollplanen. Därefter kan du börja använda byggnadsåtgärden/installationen.