Riktlinjer sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse. I Helsingborg finns riktlinjer för vad som räknas som sammanhållen bebyggelse.

Läs mer om sammanhållen bebyggelse.