Från 1 juli 2018 gäller nya regler för när du får börja bygga efter att du fått ditt bygglovsbeslut

Den 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen. Ändringen innebär att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov eller marklov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Det betyder att även om du har fått ett startbesked så får du inte påbörja åtgärden förrän först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Ändringen i plan- och bygglov gäller alla beslut om bygglov från och med 1 juli 2018.

Mer information om lagändringen finns på Boverkets webbplats.