Inreda vind till bostad

Här får du information om vad som gäller om du vill inreda din vind till bostad.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att inreda din vind till bostad.

Undantag:

 • Om du vill inreda ytterligare bostad i ditt enbostadshus så kan det inrymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för åtgärden.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur byggnaden kommer att se ut när har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från sidan. Här ska du bland annat redovisa takhöjden.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 5 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att inreda din vind till bostad. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill inreda din vind till bostad ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, hela

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

 • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
 • Kontrollplan.
 • Ventilationsritning
 • Vatten- och avloppsritning
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Färdigställandeskydd.
 • Om du ändrar i bärande konstruktioner, till exempel väggar: Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.