Djur

Här hittar du bland annat information om vart du ska vända dig om du misstänker att djur far illa och vad du gör om du krockar med ett större vilt djur.

Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att djur mår bra och sköts korrekt. Det är dem du ska kontakta om du misstänker att djur inte har det bra.

Kontakta Länsstyrelsen

Anmäla vanvård av djur: telefon 010-22 41 350.
Växel: telefon 010-224 10 00 (växeln).
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se.

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens växel, telefon 114 14. Du kan vara anonym.

Aggressiva djur eller skador som orsakas av husdjur

Om du har problem med till exempel aggressiva hundar, kontakta polisens växel, telefon 114 14.

Olyckor med vilda djur

Om du krockar med ett större vilt djur som till exempel älg, hjort, rådjur eller vildsvin ska du ringa polisens växel, telefon 114 14, även om djuret inte verkar vara skadat.

På Nationella viltolycksrådets webbplats kan du få mer information om vad du ska göra om du råkar krocka med vilt. Där kan du också se var i landet som viltolyckorna ofta inträffar.

Om du har sett ett skadat eller påkört djur kan kommunen skicka ut en skyddsjägare för att ta hand om djuret.

Begrava ett sällskapsdjur

När du begraver sällskapsdjur måste du tänka på att du har tillräckligt stort avstånd till exempelvis granntomter och vattendrag. Du måste också begrava djuret tillräckligt djupt så att inte andra djur kommer åt det.

De flesta smådjur som till exempel kaniner kan du oftast begrava på villatomten.

Större djur bör begravas på särskilda begravningsplatser för djur.

I Helsingborg finns en djurbegravningsplats längs Kullavägen (karta). För mer information, kontakta Helsingborgs Djurbegravningsplats, Hans Olsson, telefon 0704-361808.

Begrava en häst

När man förlorar sin häst är det vanligt att man vill begrava den hemma på gården. Det krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att begrava sin döda häst på gården, men du måste följa kommunens anvisningar för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar.

Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till den närmaste bostaden, vattentäkten eller ytvattnet ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till den högsta grundvattenytan under året ska vara minst en meter.
  • Hästen får inte begravas inom skyddsområde för vattentäkt.

Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats.