Regler

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund.

Omgivningens inställning till hundar handlar till stor del om hur du som ägare eller den som har hand om en hund agerar.

Du kan läsa om vad som gäller i Helsingborg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Helsingborgs stad (pdf 3 MB). Det finns också en lag som säger att alla hundar ska vara ID-märkta och registrerade i ett centralt hund- och ägarregister. Det registret sköts av Jordbruksverket.

Här ska din hund vara kopplad

  • begravningsplatser.
  • inom plantering vid kyrka eller skola samt i anslutning till motionsslinga.
  • under tiden 15 mars-31 oktober även inom allmänna parker, naturområden och planteringar i övrigt samt på campingplatser.

Du som har en tik ska under löptid hålla den kopplad inom hela kommunen, förutom inhägnade områden.

När din hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Särskilda regler i naturreservat

Det kan finnas särskilda regler för hur hundar ska vara kopplade inom våra naturreservat. Information finns i sådana fall under respektive naturreservat i listan.

Här får din hund inte vara

  • Allmän lekplats eller gräsmattor som används som lekplats. Du och hunden får passera på gång- eller cykelvägar som korsar lekplatsen – men hunden ska vara kopplad.
  • Nysått eller nyplanterat område.
  • Allmän idrottsplats.
  • Under perioden 1 maj-30 september på allmän badplats, inklusive eventuell gräsmatta i anslutning till badplatsen. Du och hunden får passera på gång- eller cykelvägar som korsar badplatsen – men hunden ska vara kopplad. Det finns särskilda badplatser för hundar, så kallade hundbad. Läs mer om våra hundbad.
  • Allmän försäljningsplats där handel pågår eller handelsvaror är uppställda.
  •  Innetorg – fast du och din hund får passera genom Knutpunkten om hunden är kopplad.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den på offentlig plats. Du kan slänga hundbajspåsen i en skräpkorg.

Det finns ungefär 50 så kallade hundpåsstationer i Helsingborg, där du kan hämta hundbajspåsar.