Anmälan krävs

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till bygglovsenheten. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

Boka besök på bygglov

Boka gärna ett möte med en av våra bygglovsarkitekter/ handläggare för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din bygglovsansökan.

Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter om du vill ha hjälp att boka ett besök eller har allmänna frågor om bygglov.