Anmälan krävs

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till bygglovsenheten. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.