Finns ekonomiskt stöd?

Ja, det finns ett installationsstöd för solcellsanläggningar som täcker 30 procent av installationskostnaden för företag och 20 procent för privatpersoner. Stödet söks hos Länsstyrelsen.

Det finns en pott med pengar att söka och konkurrensen är stor om stödet. Det kan därför vara en god idé att skicka in ansökan direkt, då det kan ta långt tid att få besked. ROT-avdraget kan vara ett alternativ. De båda kan alltså inte kombineras. ROT-avdraget täcker 30 procent av arbetskostnaden vid installation. Det går även att söka elcertifikat för sin elproduktion för att förbättra kalkylen.

Läs mer om elcertifikat.

Om sökanden är ett företag så ska ansökan om stöd vara inne innan projektet påbörjats, och för privatpersoner inom sex månader från det att projektet påbörjats.

Det finns även ett stöd för energilagring. Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaden för lagringssystem, dock högst 50 000 kronor. Kan likt andra statliga stöd inte kombineras med annat stöd, som exempelvis ROT. Stödet söks hos Länsstyrelsen.