Hur fungerar solcellspaneler?

Solen lyser på panelerna som omvandlar energin till el. Elen som produceras är likström, men en växelriktare omvandlar elen till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem eller skickas ut på elnätet om du inte själv använder den just då.