Hur mycket el producerar solceller?

De solcellspaneler som idag är vanliga har en verkningsgrad på runt 15 procent. Av dessa 15 procent förloras en procent i systemet innan du kan använda elen. Med denna verkningsgrad om 14 procent ger en kvadratmeter solcellspanel ca 160 watt en solig dag.

Med en ny anläggning på 1 kilowatt, på en oskuggad plats rakt i söder med en lutning på 30-50 grader producerar du cirka 900-1000 kilowattimmar per år. Denna anläggning tar upp en yta om cirka sju kvadratmeter.