Hur tjänar jag pengar på min solel?

För att jämföra kan du se till värdet av elen när du köper den. Elpriset, överföringsavgiften, skatt och moms. Och värdet när du säljer elen. Elpriset, nätnyttan, skattereduktionen och elcertifikatet.

Till en början ska man i första hand använda sin tillverkade el själv. Den du levererar ut ska du sälja till så bra pris som du kan.
Sen får du skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme.
Det finns sedan möjligheten att söka elcertifikat för sin förnybara elproduktion för att förbättra kalkylen. Ansökan görs hos Energimyndigheten. Du får ha ett elcertifikat per 1000 kilowattimma man mäter upp och man får certifikat i 15 år, dock längs till utgången av 2035.

Till slut får man en liten ersättning av nätbolaget som kallas nätnytta. Det är en ersättning för de minskade kostnader av el i elnätet som nätbolaget får tack vara din elproduktion. En normal ersättning för nätnytta är cirka 5 öre inklusive moms per kilowattimme.