Kan jag producera min egen el vid strömavbrott?

Nej, det går tyvärr inte. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från panelerna om strömmen går. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet.