Skattereduktion, hur funkar det?

Sedan den 1 januari 2015 finns en skattereduktion på 60 öre/ kilowattimme. Det får man för den el som matas in på elnätet. Max 18 000 kronor eller 30 000 kilowattimmar per år.

Reduktionen tas upp i deklarationen efter att Skatteverket fått kontrolluppgift av nätägaren och gäller både fysiska och juridiska personer, dödsbon och handelsbolag som är nettokonsumenter och har en huvudsäkring på max 100 Ampere. Om du fått betalt för din el inklusive moms när du sålt den till ett elhandelsbolag, måste du även momsregistrera dig.