Vad är solfångare och vad är solcell?

En solfångare fångar värme och en solcell tillverkar el. Många solceller bildar en solcellspanel/solcellsmodul.