Vad händer med överskottet jag inte själv använder?

Överskottet av energin kan skickas ut på elnätet och du kan få betalt för att andra använder energin som du har producerat.