Boende

I bostaden kommer utsläppen framför allt från vår användning av el och värme. För att minska de utsläppen måste vi därför minska vår energianvändning. Det är också viktigt att den energi vi använder kommer från förnybara energikällor som sol, vatten- och vindkraft.

Det här vill Helsingborg:

Helsingborgs stad vill att:

  • Vår energianvändning ska vara 50 procent mer effektiv år 2030 jämfört med 2005*.
  • Fjärrvärmen ska komma från 100 procent återvunnen eller förnybar energi år 2024.
  • Produktionen av solel ska motsvara 10 procent av all elanvändning i Helsingborg år 2035.

* Gäller total energitillförsel i relation till BNP. Ambitionen gäller alla sektorer, men mycket energi används i hemmen.

Det här gör Helsingborg:

  • Många bostäder i Helsingborg värms med fjärrvärme och idag erbjuder Öresundskraft fjärrvärme som nästan enbart består av återvunnen eller förnybar energi.
  • Solceller installeras regelbundet av företag, privatpersoner och koncernens förvaltningar och bolag på olika håll i staden.
  • NSR:s återbruksverksamhet ökar andelen möbler och husgeråd som återanvänds, så att utsläppen från hushållens konsumtion minskar.

Det här du kan göra:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?