Kläder och skor

Om vi ger våra kläder ett längre liv, byter dem med varandra och handlar second hand kan vi minska utsläppen från produktionen av kläderna. I Helsingborg finns flera verksamheter som arbetar med att minska klimatpåverkan från konsumtion av kläder. Du kan vara med och bidra.

Att minska vår konsumtion av kläder är viktigt av flera anledningar än bara utsläppen av växthusgaser. En anledning är att det går åt oerhört mycket vatten vid produktionen, samtidigt som giftiga kemikalier läcker ut i miljön. För att nå våra mål behöver vi använda mindre resurser och se till att de kläder vi har får ett långt liv, så att vi inte behöver köpa nytt och överkonsumera.

Det här vill Helsingborg:

  • År 2045 ska Helsingborgs konsumtionsbaserade utsläpp ha minskat till en hållbar nivå på ca 1 ton CO2-ekvivalenter per invånare. Staden ska också ha ett hållbart ekologiskt fotavtryck.

Det här gör Helsingborg:

  • NSR driver projektet Länge leve prylen som ger hållbara tips kring bland annat kläder och skor.
  • Miljöverkstan undervisar grundskoleelever om avfallstrappan och hur vi minimerar avfall genom återanvändning.
  • Habiteum, Helsingborgs verkstad för livskvalitet, finns det möjlighet till kompetensutveckling och samverkan inom hållbarhet där återbruk är ett tema.

Det här kan du göra:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?