Saker och verktyg

Nästan alla saker vi köper ger utsläpp när de produceras eller transporteras till oss konsumenter. För att minska utsläppen kopplade till vår konsumtion måste vi ställa om från ett samhälle där vi köper och slänger nya saker, till ett samhälle där sakerna får ett långt liv, delas eller lånas ut.

Möbler, elektronik, verktyg och köksredskap är några exempel på saker som vi kan återanvända, laga och låna för att minska utsläppen över tid.

Det här vill Helsingborg:

  • År 2045 ska Helsingborgs konsumtionsbaserade utsläpp ha minskat till en hållbar nivå på ca 1 ton CO2-ekvivalenter per invånare. Staden ska också ha ett hållbart ekologiskt fotavtryck.
  • År 2035 ska det inte heller finnas någon plast i restavfallet som bränns till fjärrvärme i Filbornaverket.

Det här gör Helsingborg:

  • NSR driver projektet Länge leve prylen med tips och inspiration kring prylar och hållbarhet.
  • Inom kommunens skolor och vårdverksamheter arbetar vi för att fasa ut engångsartiklar och se över våra inköp för att minska plastanvändningen.
  • Miljöverkstan undervisar grundskoleelever om avfallstrappan och hur vi minimerar avfall genom återanvändning.
  • Habiteum, Helsingborgs verkstad för livskvalitet, finns det möjlighet till kompetensutveckling och samverkan inom hållbarhet med återbruk som ett tema.

Det här kan du göra:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?