Resor

Våra transporter är idag den största källan till utsläpp av växthusgaser i Helsingborg. Utsläppen kommer framförallt från resor med personbil. För att minska vår klimatpåverkan så måste vi utmana våra resvanor i vardagen och bygga ett samhälle där det är lätt att resa hållbart.

Bilresor står idag för en mer än fjärdedel av koldioxidutsläppen från Helsingborg. Flygresor står också för en stor del av vår totala klimatpåverkan. Det beror på att vi flyger mer än någonsin och att en resa tur- och retur till södra Spanien ger ett ton utsläpp per resenär. Utsläppen av växthusgaser per invånare i Sverige är 9 ton per år. En enda flygresa ger alltså mycket påverkan på klimatet.

Det här vill Helsingborg:

Helsingborgs stad vill att:

 • Utsläppen från vägtrafik i staden ska minska med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.
 • Bilresorna ska stå för högst en fjärdedel av alla resor i staden år 2050.
 • Utsläppen från koncernens flygresor till Stockholm ska halveras under perioden 2016 till 2024.

Det här gör Helsingborg:

Helsingborgs stad arbetar med att möjliggöra fler hållbara resor och med att förändra våra resvanor staden.

 • Våren 2019 invigdes Helsingborgsexpressen, en spårvägsliknande buss som drivs med grön el. Samtidigt förnyades bussflottan som drivs med lokalproducerad biogas.
 • Vi bygger ut nya cykelvägar och skapar fler trygga cykelparkeringar vid skolorna.
 • Miljöverkstaden får elever på Helsingborgs skolor lära sig om hur vi kan resa hållbart.
 • Vi driver projektet Cykelvänlig arbetsplats för att fler arbetsplatser ska uppmuntra cykelpendling och anordnar prova på-kampanjer med kollektivtrafiken.
 • I projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 arbetar förvaltningar och kommunala bolag för att stadens egna tjänstefordon och fordon hos entreprenörer ska vara helt fossilbränslefria 2020. Idag är andelen fossilbränslefritt drivmedel (biogas eller el) i fordonen 81 procent.
 • Alla förvaltningar och avdelningar i Helsingborgs stad betalar en extra avgift på 50 procent av priset för inköpta flygresor. Pengarna läggs i en speciell pott som istället används för köpa resekort i kollektivtrafiken och tjänstecyklar inom staden. Målet med klimatväxlingen är att stadens anställda ska minska sina utsläpp från flygresor i tjänsten.

Det här kan du göra:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

 • Måndag-onsdag 08:00-17:00
 • Torsdag 08:00-18:00
 • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right