Fairtrade City

Sedan 2013 är Helsingborg en Fairtrade City, vilket är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. 

Tävlingen om en fairtrade-korg är avgjord

Tävlingen om en korg fylld med fairtrade-märkta varor avgjord. Se vinnare och motivering här.

Diplomeringen Fairtrade City följs upp och revideras vartannat år. Kriterierna är till exempel:

  • Att andelen fairtrade-märkta produkter i kommunens verksamheter ökar.
  • Att utbudet av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer och restauranger i Helsingborg ständigt ökar.
  • Att konsumtionen av fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser ökar.
  • Att fler och fler Helsingborgare känner till begreppet och innebörden av rättvis handel.

Helsingborg Fairtrade City har en styrgrupp med representanter från näringsliv, Helsing­borgs stad och intresseorganisationer. Styrgruppen arbetar med informationsinsatser om Fairtrade City och rättvis handel i Helsingborg, exempelvis på World Fair Trade Day i maj och under Fairtrade Fokus-veckorna i oktober. Läs mer om Fairtrade City på styrgruppens facebooksida.

Inom Helsingborgs stads egen organisation arbetar vi för att öka inköpen av fairtrade-produkter. Exempelvis var 85 procent av kaffet som köptes in till staden fairtrade-märkt under 2016.

När du som konsument väljer fairtrade-produkter bidrar du bland annat till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor, att demokrati och miljöhänsyn främjas i produktionen och att barnarbete motverkas.

Fikar ni fairtrade på ditt jobb? Läs mer på fairtrade.se.