Helsingborgs energistrategi

Helsingborgs stad har sedan 2010 en energistrategi för hela kommunen. Strategin sträcker sig fram till 2035. Helsingborgs stad har även en energiplan, som just nu gäller för 2014.

I dessa dokument finns mål och åtgärder för att bland annat minska användningen av energi och öka mängden förnybar energi. Visionen är att Helsingborg ska bli energineutralt år 2035. Det betyder att lika mycket energi som används ska tillföras som förnybar energi inom kommunens gränser. Detta är en viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser och att få ett mer hållbart energisystem.

Under 2016-2017 ser vi över arbetet med energifrågor.

Här kan du ladda ner stadens olika styrdokument som berör energi

Helsingborgs stads energistrategi 2035 (pdf 4,0 MB).