Rapporter kustkontroll

Här kan du ladda ner rapporter som kustkontrollprogrammet i Helsingborgs stad har publicerat.

Årsrapporter

Vi har gett ut årsrapporter sedan 2002. Kontakta oss om du är intresserad av äldre material.

Rapporter om Grollegrund och Domsten

Inventering av grunda bottnar

Här har vi lagt upp den senaste och den allra första rapporten som gjordes 2004. Kontakta oss om du är intresserad av rapporter från något annat år.

Rapporter om den amerikanska havsborstmasken

Övriga rapporter