Mätningar och tillsyn

I Helsingborg kontrollerar vi regelbundet hur miljön mår. Vi mäter luftföroreningar, hur mycket förnyelsebar el staden producerar, hur många som åker kollektivt och mycket mer.

Staden har till exempel ett unikt kontrollprogram som årligen tar prover längs Helsingborgs kust. Vi övervakar också luften i de centrala delarna av staden och presenterar resultatet minst två gånger per år. Vi arbetar även med miljö- och hälsoskyddstillsyn hos stadens verksamheter och företag och ser till att dessa följer miljöbalken.

I vänstermenyn kan du läsa mer om mätningar och tillsyn som vi gör i mark, luft och vatten.