Miljörapporter i Helsingborg

I Helsingborg kontrollerar vi regelbundet hur miljön mår. Vi mäter luftföroreningar, hur mycket förnyelsebar el staden producerar, hur många som åker kollektivt och mycket mer.

Vi ger även ut en miljörapport varje år som är en sammanfattning av det gångna årets miljöarbete. Miljörapporterna inleds med en serie artiklar om ett eller flera prioriterade områden för att därefter kortfattat återge hur arbetet med miljömålen fortskrider.

Här hittar du de senaste årens rapporter. Kontakta oss om du är intresserad av äldre material.