Projekt och evenemang

Helsingborgs stad arbetar på olika sätt med att synliggöra stadens miljöarbete, bland annat genom att arrangera konferenser på temat miljö, genomföra kampanjer, vara med i nationella och internationella miljönätverk och ta emot studiebesök.

Exempel på projekt och evenemang

Vår stad 2030

Under vårvintern 2016 arbetade cirka 200 elever på högstadiet och gymnasiet med WWF-projektet Vår stad 2030. Läs mer om Vår stad 2030.

Gröna idéer

Helsingborgs stad har arrangerat den nationella hållbarhetskonferensen Gröna idéer tre gånger. Konferensen hölls senast den 21 september 2016.  Läs mer om Gröna idéer.