Projekt och evenemang

Helsingborgs stad arbetar på olika sätt med att synliggöra stadens miljöarbete, bland annat genom att arrangera konferenser på temat miljö, genomföra kampanjer, vara med i nationella och internationella miljönätverk och ta emot studiebesök.

Exempel på projekt och evenemang

Fossilbränslefria kommuner

Helsingborg stad och alla de kommuner som är med i projektet har som mål att bli fossilbränslefria till 2020. Aktiviteter kopplade till den egna fordonsflottan, tjänsteresor, uppvärmning och externt hyrda lokaler ska bidra till att vi når målet. Läs mer om Fossilbränslefria kommuner.