Väla 7:9

Öresundskraft Kraft & Värme AB har lämnat in en anmälan enligt miljöbalken om att få uppföra och driva tre vindkraftverk på Väla 7:9 i Helsingborg. På fastigheten ligger redan Filbornaverket och Filborna avfallsanläggning. Här finns anmälan med tillhörande kompletteringar.

Välkommen att lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter till miljoforvaltningen@helsingborg.se eller Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg, senast den 9 februari.