Vår stad 2030

Under vårvintern 2016 arbetade cirka 200 elever på högstadiet och gymnasiet med WWF-projektet Vår stad 2030. I samband med ett rådslag i mars redovisade eleverna sina projektarbeten.

En fredag i mars 2016 samlades elever, politiker och tjänstemän i ett rådslag tillsammans med personal från Världsnaturfonden (WWF) för att diskutera hur vi utvecklar Helsingborg till en socialt och ekologiskt hållbar stad. I samband med rådslaget redovisade eleverna resultatet av sitt arbete med projektet Vår stad 2030 i en utställning och överlämnade sina rekommendationer till politiker och tjänstemän.

Skolorna som deltog i projektet är Thoren Business School, Cultura gymnasium, Nicolaiskolan, Kubikskolan och Sally Bauerskolan.

Resultatet av Vår stad 2030 är ett spännande inspel till pågående arbete med Stadsplan 2017*, hur staden kan växa och utvecklas.

Kontakta linnea.folkesson@helsingborg.se om du har frågor om Vår stad 2030.